Амралт эхлэхээр хүүхдүүдээ эрт илрүүлэгт хэрхэн хамруулах вэ?


Эрт илрүүлэх үзлэгийн "хүүхдийн багц"-д дараах үзлэг, оношилгоо багтаж байна. Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн "хүүхдийн багц" буюу 0-5 насанд дараах үзлэг, оношилгоо багтана. 
 Уг багцын үзлэг, шинжилгээг товлолын дагуу зөвхөн Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд хийлгэнэ. 
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд зааснаар 0-18 насны хүүхдийн шимтгэлийг төр хариуцан төлж сард хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний нэг хувиар тооцон ЭМД-ын санд шилжүүлдэг.
Багцаар илрүүлэх үзлэгт: 
Өсөлт хөгжилт
  • Эмчийн үзлэг
  • Өсөлтийн үнэлгээ
  • Зан төрхийн үнэлгээ
Амны хөндийн эрүүл мэнд
  • Амны хөндийн үзлэг
  • Шүд угаах аргачлал
  • Эрүүл ахуйн зөвлөгөө багтаж байна.
скачать dle 12.0

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан